Licenca e Radio RF - për VHF, AIS, radar dhe EPIRB

Boatshtë e detyrueshme që të keni një licencë të vlefshme ewlehie / radio në varkën tuaj, kështu që ne ju rekomandojmë pronarëve tanë të anijeve që të aplikojnë për licencë për radio / radio kur aplikojnë për regjistrimin e flamurit në Mbretërinë e Bashkuar. Licenca e SIP lejon pajisjet e mëposhtme: Radio VHF, radar, epirb, transponder & radar dhe cakton numrat e nevojshëm për të funksionuar si duhet.

Ne mund të rregullojmë një licencë radiofonike logo UK për klientët tanë. Kostoja kushton 135 £, - në kombinim me çdo regjistrim të flamurit ose 175 £, - nëse e porosisni atë vetëm.

Dokumentet e kërkuara: ne kërkojmë vetëm një kopje të pasaportës. (nuk ju duhet asnjë kurs radio)
 

Të gjitha Metodat e Pagesave Ndërkombëtare të Pranuara