Pyetjet e bëra më shpesh

Sa kohë duhet për t'u regjistruar?

Pasi të jenë furnizuar të gjithë dokumentet e detyrueshëm dhe pagesa të bëhet. Regjistrimi standard mund të zgjasë deri në 3 javë
Registrationshtë në dispozicion një regjistrim i qartë që mund të bëhet brenda 3 ditësh për 250 EUR shtesë.

Cilat dokumente nevojiten për t'u regjistruar?

1) Certifikata e studimit për tonazhin dhe matjen do të jetë e nevojshme, por mund të bëhet në vendin tuaj të origjinës, për sa kohë që përdorni një topograf të lidhur si më poshtë.
* Për mjetet lundruese deri në 24 metra mund të përdoret cilido nga topografët e mëposhtëm. (ABS EUROPE LTD, Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Lloyd's Register (LR), Nippon Kaiji Kyokai (NKK), Registro Italiano Navale (RINA) ).
* Për anijet më të gjata dhe anijet tregtare do të nevojitet një ITC69 dhe/ose Certifikata e Kodimit.
2) Certifikata e fshirjes nëse anija juaj ka qenë më parë në një regjistër tjetër, dhe vërtetimi i dëshmisë së titullit për 5 vitet e fundit, që do të thotë se ju duhet të provoni se kush e zotëronte anijen për 5 vitet e fundit. (Anijet e reja kanë nevojë për ZKK).
3) Kopja e shenjës së thirrjes së radios (nëse keni një të tillë)
4) Letra e autorizimit e nënshkruar nga ju që na autorizon të regjistrojmë anijen tuaj (letër e dhënë nga ne)
5) Kopja e pasaportës suaj

Unë dua të anuloj UK LTD

UK UK juaj mund të anulohet, por e rëndësishme të dihet: Nëse keni një regjistrim të vlefshëm të jahtit PJESA në Mbretërinë e Bashkuar në UK LTD, kjo regjistrim nuk do të jetë më e vlefshme.

A duhet të jetoj në Mbretërinë e Bashkuar ose të jem një shtetas britanik për të fluturuar flamurin e Pjesës I të Mbretërisë së Bashkuar?

Për të pasur një regjistrim të vlefshëm të Pjesës 1 në Mbretërinë e Bashkuar, do t'ju duhet një adresë dhe përfaqësues lokal, për të cilin ne krijojmë një UK LTD të fjetur. Kjo bën që çdokush të mund të regjistrohet. Nuk ka kufizime.

Ku mund ta bëj sondazhin tim?

Ju mund të kontaktoni ndonjë nga kompanitë e mëposhtme për të dyja anketat dhe / ose certifikatën e tonazhit:
ABS EUROPE LTD
Bureau Veritas (BV)
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)
Regjistri i Lloyd's (LR)
Nippon Kaiji Kyokai (NKK)
Regjistro Italiano Navale (RINA)

A mund të ketë ndonjë emër anija?

Gjatë regjistrimit kërkojmë 4 emra. Emri duhet të jetë UNIK. Gjatë procesit të regjistrimit, kjo do të kontrollohet.

UK mia shpk skadoi çfarë tani?

Për të mbajtur të vlefshëm regjistrimin tuaj të pjesës 1, ju duhet një adresë dhe përfaqësues i vlefshëm i cili është kompania juaj në Mbretërinë e Bashkuar. Në rast se kjo kompani nuk rinovohet, regjistrimi juaj në pjesën 1 do të bëhet i pavlefshëm.

TVSH

Autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar nuk do të kërkojnë prova të TVSH-së gjatë regjistrimit. Kjo NUK ju përjashton nga pagesa e TVSH-së. Ownerdo pronar i anijes do të duhet të sigurohet që ai / ajo ka përmbushur detyrimet e tyre tatimore.

Si funksionon regjistrimi i PJESA I?

Kërkesa kryesore është të keni adresë dhe përfaqësues në Mbretërinë e Bashkuar. Për ta bërë këtë, ne krijojmë një UK Ltd të fjetur, e cila do t'ju japë adresën dhe do të jetë përfaqësuesi. Ju do të jeni pronari i kësaj kompanie. është e rëndësishme të dini se një kompani e fjetur NUK ka detyrime tatimore.

Gjuha e dokumenteve

Të gjitha dokumentet duhet të furnizohen në anglisht. Do të kërkohet një përkthim i noterizuar i dokumentit.

Të gjitha Metodat e Pagesave Ndërkombëtare të Pranuara