Rádiová licencia MMSI - pre VHF, AIS, radar a EPIRB

Na svojej lodi je povinná vlastniť platnú licenciu MMSI / rádio, takže našim majiteľom lodí odporúčame, aby pri registrácii vlajky Spojeného kráľovstva požiadali o licenciu MMSI / rádio. Preukaz MMSI povoľuje nasledujúce vybavenie: rádio VHF, radar, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správnu činnosť.

Pre našich klientov môžeme vybaviť britskú rádiovú licenciu MMSI. Cena je 135 GBP, v kombinácii s registráciou vlajky alebo 175 GBP, ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty: požadujeme iba kópiu pasu. (nepotrebujete žiadny rádiový kurz)
 

Všetky akceptované medzinárodné spôsoby platby