Лиценз за MMSI радио - за VHF, AIS, радар и EPIRB

Задължително е да имате валиден MMSI / радио лиценз на вашата лодка, така че препоръчваме на нашите собственици на лодки да кандидатстват за MMSI / радио лиценз, когато кандидатстват за регистрация на флага на Обединеното кралство. Лицензът за MMSI позволява следното оборудване: VHF радио, радар, epirb, транспондер и радар и присвоява номерата, необходими за правилната работа.

Ние можем да организираме UK лиценз за радио MMSI за нашите клиенти. Цената струва £ 135, - в комбинация с регистрация на флаг или £ 175, - ако го поръчате сами.

Необходими документи: изискваме само копие на паспорт. (не се нуждаете от радио курс)
 

Всички международни методи за плащане са приети